به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ،مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه امروز با اعضای شورای اسلامی و دهیار ستلو گفت: برای تسریع در ایجاد و توسعه صنایع در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان همراهی و همگامی مردم، شوراها و انجمن های مردم نهاد موثر هستند.
الیاسی اظهار داشت: خوشبختانه بین مردم و نظام ما یک رابطه عمیق و ناگسستنی وجود دارد و همین امر باعث عظمت و اقتدار کنونی جمهوری اسلامی ایران در جهان شده است.
وی گفت: سیاست و برنامه کاری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره منطقه ویژه بکارگیری و استفاده حداکثری از توان شرکتها و پیمانکاران واجد شرایط بومی و توجه به سرمایه انسانی با تاکید بر جوامع محلی در انجام کارها و اداره امور منطقه بعنوان شرکای اجتماعی می باشد.
ایشان ا‌ظهار امیدواری کرد: قطعا با ورود و فعالیت سرمایه گذاران در حوزه های مختلف و بویژه صنعت پتروشیمی در منطقه اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد و بخشی از دغدغه خانواده ها ناشی از بیکاری فرزندانشان حل خواهد شد.
وی در پایان گزارشی از میزان جذب نیروی انسانی بر حسب جمعیت و همجواری شهرها و روستا مجاور منطقه ارائه و تاکید کرد: در آینده پس از استقرار صنایع فرصتهای شغلی جدید متنوعی ایجاد خواهد شد لذا ضرورت دارد فارغ التحصیلان و جویندگان کار بومی مسئله ی فراگیری آموزش های فنی و مهارت افزایی را جدی بگیرند تا به راحتی جذب بازار کار شوند.
در این دیدار رئیس شورا و دهیار ستلو بخشی خواسته های مردم را از جمله استفاده از نیروهای بومی روستاهای اطراف منطقه را مطرح کردند.