به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مدیران شرکت پارس آلامتو زیر مجموعه هلدینگ راویژ از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان جهت سرمایه گذاری در حوزه بندرداری و صنایع پتروشیمی بازدید کردند.

در این بازدید که به دعوت مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان صورت پذیرفت مدیران این شرکت  از طرح های اقتصادی، اسکله، بندرگاه و زیرساخت های منطقه بازدید و دو طرف در خصوص سرمایه گذاری در حوزه بندرداری،صادرات و واردات و  صنایع پتروشیمی  تبادل نظر و گفتگو کردند.