به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان معاون اقتصادی استانداری هرمزگان گفت: دولت روحانی نگاه ویژه ای به رونق اقتصادی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دارد.
دکتر ایرج حیدری در دیدار با دکتر علامه مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در دفتر معاونت اقتصادی استانداری هرمزگان با تاکید بر اینکه از غربی ترین نقطه هرمزگان تا شرقی ترین نقطه هرمزگان شاهد ظرفیت های خوبی سرمایه گذاری هستیم، بیان داشت: منطقه ویژه اقتصادی پارسیان می تواند نماد توسعه و رونق اقتصادی غرب هرمزگان باشد.
وی عنوان کرد: دکتر همتی استاندار هرمزگان به عنوان نماینده حاکمیت در استان نگاه ویژه ای به پارسیان دارد و رونق این منطقه می تواند تاثیر بسزایی در شکوفایی اقتصادی غرب هرمزگان داشته باشد.
معاون اقتصادی استاندار هرمزگان تصریح کرد: آنچه مسلم است بندر پارسیان به عنوان بزرگترین بندر تخصصی کشور می تواند مرکز تجارت سه استان هرمزگان، بوشهر و فارس باشد. منطقه ویژه پارسیان باید از تمامی ظرفیت ها در به کار گیری سرمایه های خرد در راستای ایجاد صنایع کوچک و مردمی بهره بگیرد.
در ادامه این نشست، دکتر سید علی اصغر علامه مدیرعامل منطقه ویژه پارسیان تاکید کرد: منطقه ویژه پارسیان با هدف جلوگیری از خام فروشی و ایجاد زنجیره تولید ایجاد شده است. از این رو در شرایط اقتصادی کنونی سرمایه های خرد و مردمی می تواند در صنایع کوچک و پایین دستی نقش بسزایی ایفا کنند.
وی اظهارداشت: مردم پارسیان می توانند با ایجاد شرکت ها و تعاونی های مردمی در اقتصاد خرد مشارکت داشته باشند و با حضور در صنایع کوچک و پایین دستی ارزش افزوده بیشتری را کسب کنند. از این رو منطقه ویژه اقتصادی پارسیان هم همراه انها خواهد بود و از سرمایه گذاری های خرد حمایت خواهد کرد.
علامه اضافه کرد: مسئولان ارشد استان و نمایندگان مردم در مجلس همراه و حامی منطقه ویژه پارسیان باشند در شرایط سخت اقتصادی باید از تمامی ظرفیت ها در راستای رونق صنایع استفاده کرد.