به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، صبح امروز دکتر علامه، مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به همراه محمدعباسی فرد،مشاور سرمایه گذاری و حسین مرادی مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه این منطقه با حضور در سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در دیدار با مسئولان ارشد این سازمان ضمن تشریح پتانسیل ها و ظرفیت های بی نظیر و بیان فرصت های سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان از آنان دعوت به عمل آورد که از منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به عنوان هاب سوم پتروشیمی ایران بازدید به عمل آوردند.
دکتر قهرمانی، مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی با اشاره به این موضوع که منطقه ویژه اقتصادی پارسیان داری ظرفیت‌های خوبی است اظهار امیدواری کرد امیدها برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی زیاد شده و امید است گشایش خوبی در خصوص تحریم‌های بین‌المللی اتفاق افتد و قطعا این منطقه با این ظرفیت ها و دارا بودن بزرگترین بندر تخصصی صنعتی، معدنی و تجاری کشور جزو اولویت های جذب سرمایه گذار خارجی قرار خواهیم داد و به زودی نیز از این منطقه بازدید به عمل خواهیم آورد.