به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، صبح دیروز جلسه ای با حضور دکتر علامه، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،نائب رئیس هیئت مدیره و قائم مقام مدیر عامل و تنی چند از معاونین و مسئولین منطقه ویژه و نمایندگان شرکت مشاور مرزبان کیفیت دانش برگزار گردید.
در این جلسه قرارداد مشاوره،آموزش و استقرار سیستم مدیریت کیفیت پس از طی مراحل اداری و تشریفات معمول به امضای مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان رسید.

عباسی سرپرست مدیریت بهره برداری و نظارت بر عملکرد واحدهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، هدف از استقرار IMS یا سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت را بازنگری و اصلاح ارتباطات داخلی و سیستم ها و روشهای عملیاتی شرکت پارسیان دانست و بدون این استقرار و استانداردها، مدیریت و کار در منطقه را کاری بسیار دشوار و کاهنده بهره وری دانست. این سیستم از تلفیق استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بوجود آمده است.

وی افزود: با توجه به بهره برداری از فاز اول بندر بین المللی پارسیان، یکی از الزامات فعالیت بنادر استقرار سیستم IMS بوده و این موضوع را در توسعه بندر پارسیان و شناسایی آن در سطح منطقه و جهان حائز اهمیت دانست.

عباسی تاکید کرد: که موفقیت موضوع استاندارد سازی و ایزو و هر مدل بهره وری، منوط به دو موضوع حمایت مدیران ارشد مجموعه، همکاری دلسوزانه و پشتکار کلیه کارکنان در سطوح مختلف شرکت می باشد.

سرپرست مدیریت بهره برداری و نظارت بر عملکرد واحدهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در پایان اظهار داشت: در سیستم یکپارچه استاندارد با جاری نمودن اصول مدیریت استراتژیک سازمانی، مواردی نظیر ارزیابی ریسک های ناشی از اجرای فعالیت های مرتبط با محصولات، خدمات، مخاطرات ایمنی و بهداشت کارکنان، ایجاد آمادگی های لازم در برخورد با شرایط اضطراری، مدیریت دانش سازمانی و افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان بطور نظام یافته، بررسی جنبه زیست محیطی فعالیتهای سازمان، تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق اجرایی، ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات استانداردها و سایر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود در کلیه فرآیندهای سازمان و در نهایت بازبینی دوره ای سیستم طی جلسات بازنگری مدیریت اجرا خواهد شد.