به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در این پیام آمده است:

🔸️ جناب آقای دکتر همتی، استاندار محترم هرمزگان

🔸️ جناب آقای مهندس جباری رئیس محترم مجمع نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی

بدون تردید حضور موثر شما عزیزان در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و برگزاری جلسه رفع موانع تولید که با حضور مدیران کل دستگاههای شاخص استان ودر فضایی لبریز از تعامل، مساعدت، همراهی و تصمیم گیری منجر به بررسی دقیق موضوعات و مشکلات پیش روی توسعه این منطقه و اتخاذ مصوباتی ارزشمند و کاربردی گردید فصل نوینی از کار وتلاش جهادی را برای استقرار صنایع انرژی بر و توسعه سرمایه گذاری و همچنین رونق صادرات غیر نفتی در کرانه نیلگون خلیج فارس رقم خواهد زد.
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم هیات مدیره و کارکنان منطقه ویژه اقتصادی پارسیان وظیفه خود می دانم نگاه متعالی و عملگرای شما عزیزان در حوزه تولید را ارج نهاده، توفیق بیش از پیشتان را از خداوند منان آرزومندم.

سید علی اصغر علامه
مدیر عامل