به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه ی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان موضوع اشتغال اعضای خانواده های تحت پوشش کمیته امداد مطرح شد.
الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه ضمن ابراز خرسندی از برنامه های حمایتی کمیته امداد در راستای فعالیتهای کارآفرینانه و اشتغالزا برای جامعه هدف اعلام داشت : در گذشته تعدادی از اعضای خانواده های مددجو در سازمان منطقه و نیز شرکتها و کارگاههای مستقر در منطقه ویژه معرفی و بکارگیری شده اند و قطعا با اسقرار صنایع جدید در منطقه به تعداد اشتغال خانواده های مدد جو و محروم افزوده خواهد شد.
وی گفت: توسعه سرمایه گذاری و به دنبال آن ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و محرومیت زدایی از اهداف مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و مدیران منطقه ویژه در پارسیان است.
ایشان همچنین به تشریح سامانه ثبت از متقاضیان کار در منطقه ویژه اقتصادی پرداخت و گفت: این سامانه با هدف ایجاد بانک اطلاعات جویندگان کار و شناسایی ظرفیتهای نیروی کار راه اندازی شده و در آن علاوه بر آیتم های های بومی و غیر بومی، آیتم عضو خانواده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی نیز آورده شده است.
الیاسی اظهار داشت: تشویق متقاضیان و جویندگان کار به فراگیری مهارت و انجام کارهای فنی منجر به تسریع در جذب آنان در بازار کار آینده منطقه ویژه خواهد شد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان پارسیان ضمن تشکر از همکاری و مساعدتهای منطقه ویژه در بکار گیری تعدادی از مددجویان تحت پوشش ، به فعالیتهای ” کاریابی و توسعه آموزش های کسب و کار ” از طریق سامانه ضوابط اشتغال و خودکفایی برای ولی نعمتان جامعه در نهاد کمیته امداد اشاره کرد.
نصیریان گفت: در این سامانه به حمایتهای انگیزشی از حامیان اشتغال مددجویان از جمله تسهیلات کارفرمایی، پرداخت حق بیمه سهم کارفرما و فعالیتهای کاریابی و نیز بسته های تشویقی اشاره است.
در این جلسه مقرر شد کارگران بومی مجرد عضو خانواده های تحت پوشش کمیته امداد که در شرکتها و کارگاههای مستقر در شاغل هستند با ارائه گواهی اشتغال از مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه جهت دریافت بسته تشویقی ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریالی به کمیته امداد شهرستان معرفی شوند.
شایان ذکر است این بسته تشویقی به کارگرانی تعلق میگیرد که بومی شهرستان بوده و قبلا از این مزیت استفاده نکرده اند.
گفتنی است: آدرس سامانه ثبت نام از متقاضیان کار در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان job.psez.ir می باشد.