به گزارش *روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان* در این حکم امده است:
نظر به سوابق، تجارب ارزنده، شایستگی وتعهد جنابعالی به موجب این حکم به عنوان قائم مقام مدیر عامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب منصوب می شوید، امید است که با اتکال به خداوند متعال، حفظ و رعایت کرامت انسانی وبا رعایت قوانین ومقررات در انجام امور محوله ودر راستای اهداف سازمان وخدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق باشید
گفتنی است ایشان نایب رئیس هیات مدیره شرکت نیز می باشند