مهندس محمد پوراسفندیاری نایب رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ضمن بازدید از بخشهای مختلف مجتمع آلومنیوم سالکوی لامرد ضمن بازدید از بخشهای مختلف این واحد صنعتی در جریان فرایندهای خط تولید آن قرار گرفتند

به گزارش *روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان* ایشان همچنین در دیدار با مهندس شکوهی مقدم قائم مقام مدیر عامل سالکو نحوه همکاریهای دو جانبه بخصوص استفاده سالکو از ظرفیتهای بندری واسکله ۵ منطقه ویژه پارسیان را مورد بررسی قرار دادند.