به‌گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی،دکتر علامه مدیر عامل این منطقه با حضور میدانی در محل اجرای منطقه در گفتگوی بی واسطه با مجریان طرح ومهندسین حاضر در پروژه ها ضمن بررسی وضعیت طرحهای اجرایی ، با تعیین روزشماز زمانی برای انجام طرحها خواستار سرعت بخشیدن به روند اجرا وتعیین تکلیف نهایی شد.

دکتر علامه در ادامه با بازدید از حریم سیلابهایی که اراضی منطقه را‌مورد تهدید قرار می دهد خواستار افزایش ضریب کیفی وآینده نگری مجریان شدند.