مهندس جواد بابایی به سمت نایب رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان مهندس بابایی قبل از این سرپرستی این منطقه را برعهده داشتند،قبل از مهندس بابایی، دکتر مسعود پاکزاد،رئیس هیات مدیره منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بودند.
در پی تحولات اخیر ،کادر مدیریتی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به شرح ذیل می باشد:
دکتر سید علی اصغر علامه،مدیر عامل وعضو هیات مدیره
مهندس جواد بابایی، رئیس هیات مدیره
مهندس محمد پور اسفند یاری،نائب رئیس

.

.

.

.

.