به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در جلسه کمیته حفاظت ایمنی و بهداشت کار شرکت جهانپارس که با حضور سرپرست کارگاه، اعضای کمیته، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و اداره کار برگزارشد گفت: در شرایط کنونی جامعه که بدلیل بیماری کرونا بوجود آمده است، همگام با سایر صنوف و دیگر مشاغل رعایت پروتکل های بهداشتی در واحد های کارگری لازم و ضروری است، لذا در صورت عدم رعایت با خاطیان برخورد قانونی خوهد شد.
الیاسی گفت: همه ی ما موظفیم برای مقابله و ریشه کنی ویروس کرونا کلیه دستوالعمل ها و بخشنامه های مرتبط را جدی بگیریم و در این عرصه استثنایی وجود ندارد.
وی تاکید کرد: برای تحقق برنامه های ریشه کنی کرونا نمایندگان و ناظرین ستاد های استانی و شهرستانی از کلیه صنوف و مشاغل کارگری بازرسی بعمل می آورند.
مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه ضمن قدردانی از زحمات و همراهی واحد HSE ارشد منطقه و اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاهها به نقش موثر آنان در کاهش حوادث و آسیب های ناشی از کار در محیط های کارگری پرداخت و اظهار داشت: بر اساس ماده ۶ مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازرسان کار وزارت کار و واحدهای کار و خدمات اشتغال از کارگاههای مستقر در مناطق بازرسی و موارد رفع نقص را به آنان ابلاغ میکنند و کارگاهها موظفند نسبت به رفع نواقص حفاظت و ایمنی محیط کارگران اقدام و نتیجه را در مدت معین اعلام نمایند.
الیاسی در پایان اظهار داشت: اگر امروز در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان شاهد کمترین حوادث ناشی از کار هستیم، حاصل همکاری و همراهی همه ی متولیان ایمنی و حفاظت و بهداشت کار در سازمان منطقه و کارگاههاست.

گفتنی است:بمنظور نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی و مبارزه با کرونا بازرسی مشترکی با حضور کارشناسان اداره کار، HSE ارشد و شبکه بهداشت و درمان از تعدادی از کارگاه های واقع در منطقه ویژه اقتصادی بعمل آمد.