محمد پوراسفندیاری نایب رئیس هیات مدیره منطقه ویژه پارسیان که در جلسه هم اندیشی با کارشناسان حوزه تامین آب سخن می گفت، با اعلام این مطلب افزود:
منطقه ویژه پارسیان یک پتانسیل فوق العاده برای پویایی اقتصاد کشور عزیزمان است و همه باید دست به دست هم دهیم تا با افزایش زیر ساختهای مورد نیاز صنایع انرژی بر هر چه سریعتر رونق تولید و جهش اقتصادی را مطابق با منویات رهبر معظم انقلاب فراهم سازیم.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان وی ادامه داد: بنده به همراه تیم مدیریتی ویکایک متخصصان وکارکنان این منطقه هم پیمان شده ایم تا در یک فضای کاری در مقابل اعتماد صاحبان صنایع وسرمایه گذاران بهترین شرایط را ایجاد کنیم وبا نقش آفرینی مستمر شک نکنید در اجرای این گام مهم یک نگاه جهادی داشته ولحظه ای کسانی که پارسیان را به عنوان کانون توجه خود قرار دهند تنها نخواهیم گذاشت.
در این جلسه کارشناسان حوزه تامین اب نیز با اذهان به شرایط بی بدیل سرمایه گذاری در پارسیان ، ضمن ارائه نظرات تخصصی خود خواستار استمرار جلسات کاری بیشتری در این زمینه شدند.