با حضور مهندس بابایی سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و دست‌اندرکاران اداری و اجرایی گمرک وبندر پارسیان ضمن بحث وتبادل نظر مشکلات این حوزه بررسی شد
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در این نشست تخصصی سرپرست منطقه دستورات لازم در خصوص رفع برخی مشکلات زیر ساختی وارتباطی را صادر کردند