نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در گفت‌وگو با خبرنگار  روابط عمومی این منطقه خبر داد: بر اساس اعلام نیاز یکی از شرکت‌های پیمان‌کاری مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان تعدادی راننده دارای گواهینامه پایه یک نیاز می‌باشد.
وی افزود: متقاضیان می‌توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۰/۰۸/۹۹ با همراه داشتن مدارک شخصی و تخصصی به واحد اشتغال مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه واقع در سایت منطقه ویژه(سه راه کوشکنار)مراجعه نمایند.
الیاسی در پایان تاکید کرد: اولویت جذب با نیروی کار بومی شهرستان پارسیان خواهد بود.