به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،در جلسه ای که بعدازظهر امروز (چهارشنبه) ۲۳ مهرماه، در دفتر مدیریت این منطقه برگزار شد، اعضای شورای شهرستان پارسیان در یک فضای صمیمی با مهندس جواد بابایی سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار اعضا شورا دغدغه ها و مطالبات شهروندان را مطرح کردند و مهندس بابایی،سرپریت این منطقه به موارد مطرح شده پاسخ داد.

گفتنی است:موضوع اشتغال جوانان با اولویت بکارگیری و استخدام نیرو از روستاهای متاثر از سایت ، مشارکت بیشتر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در طرح های آبادانی منطقه، رفع دغدغه های محیط زیستی و عدم ایجاد مشکلات عسلویه در این منطقه ،همکاری و حمایت از جامعه صیادی شهرستان پارسیان،مواظبت از سواحل بکر گردشگری شهرستان از جمله مهمترین مباحث مطرح شده بود.

مهندس بابایی در این دیدار اظهار داشت: بدون شک تعامل و ارتباط  ما باید دو سویه باشد چرا که هرگونه دستاورد و پیشرفت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در منطقه مدیون همراهی مردم است،همه موارد مطرح شده را یاداشت کرده و بروی مسائل مطرح شده از قبل شناخت و اشراف کامل دارم و تا آنجا که قانون به ما اجازه دهد قطعا در صدد رفع این مشکلات بر خواهیم آمدد و  شخصا امیدواریم امسال روند مطلوب اشتغال جوانان شهرستان پارسیان در پروژه های منطقه ویژه  ادامه یابد زیرا یکی از دغدغه های اصلی مردم این منطقه اشتغال است.

سرپرست منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در پایان با بیان اینکه پارسیان در بعد زیست محیطی عسلویه دوم نخواهد شد، تاکید کرد: متاسفانه در زمان راه اندازی عسلویه نگاه غالب در حوزه توسعه صنعتی استوار شده بود و در ابعاد دیگر برنامه ریزی های لازم صورت نگرفت که امروز آسیب های فراوانی چه در حوزه محیط زیست چه در بخش های اجتماعی و فرهنگی گریبان گیر این منطقه صنعتی شده است ولی در پارسیان این فضا متفاوت است و مطالعات لازم بصورت کامل انجام و طرح جامع منطقه ویژه در هیات دولت تصویب گشته و مجوزهای زیست محیطی آن نیز  اخذ شده است و توسعه مدنظر ما یک توسعه متوازن است.