به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مهندس محمد پور اسفندیاری نایب رئیس هیات مدیره
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در دیدار با دکتر حیدری معاون اقتصادی استاندار هرمزگان با اعلام این مطلب که بزودی شاهد فصل جدیدی از کار و سازندگی در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان خواهیم بود
افزود: بدون شک منطقه پارسیان با توجه به استعداد وپتانسیلهای اقتصادی که دارد می تواند مبداء تحولات فوق العاده ای در حوزه توسعه صنایع انرژی بر و ایجاد اشتغالی فراگیر و پایدار باشد لذا خوشبختانه با تکمیل زیر ساختها در منطقه شاهد پارسیان متحول شده ای خواهیم بود
وی همچنین با تاکید بر دوری بدنه این مجموعه اقتصادی از رفتارهای گروهی وسیاسی همگرایی را رمز توفیق دانست
در این نشست صمیمی دکتر حیدری نیز با اشاره به توانمندیهای منطقه پارسیان خواستار جهش کاری و سرعت بخشیدن به روند استقرار واحدهای صنعتی در پارسیان شد.