به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،فراخوان ایستگاه تقلیل فشار گاز به مبلغ ۲۱۵ میلیارد تومان و جاده پسکرانه به بندر و آماده سازی کریدور به مبلغ۱۰۵ میلیارد تومان منتشر شد.

شایان ذکر است:با حمایت سازمان ایمیدرو در مهر ماه ۱۵۰ میلیارد تومان دیگر از پروژه های مهم و اساسی منطقه نظیر گره ترافیکی، کنترل سیلاب، فیبر نوری و … به مناقصه می رود و زیرساخت ها در پارسیان به سرعت و دقت تکمیل می گردد.