به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در این پیام امده است:

بنام خدا

بدون تردید آنچه شغل مقدس خبرنگاری وفعالیت صادقانه تلاشگران عرصه رسانه را متمایز می سازد، حرکت در مسیر آگاهی بخشی وروشنگری جامعه و ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و همچنین توسعه بخشی جامعه در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است وهمین ویژگیهای منحصر بفرد باعث می شود که اهالی رسانه وشاکله اصلی ان یعنی خبرنگاران از منزلت وجایگاه بی بدیلی در نزد مردم برخوردار باشند، به باور بنده اعتماد عمومی بزرگترین سرمایه خبرنگاران می باشد که البته به سادگی بوجود نیامده و این قشر جریان ساز جامعه در مسیر حقیقت جویی و  انعکاس واقعیتها و ثبت رخدادها هزینه های مادی ومعنوی زیادی متحمل می شوند.

اینجانب وظیفه خود می دانم بعنوان سربازی کوچک در عرصه مدیریت اقتصادی با پاسداشت زحمات یکایک تلاشگران رسانه ای وخبرنگاران صدیق از همراهی و هم افزایی این عزیزان در توسعه اقتصادی میهن اسلامی و بخصوص کمک به بالندگی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان نهایت قدردانی خود را ابراز دارم.

در سایه توجهات حضرت حق، پیروز وسربلند باشید

 

مسعود پاکزاد

مدیر عامل