به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،جلسه ی هماهنگی برگزاری دوره های آموزش فنی و مهارتی با حضور رئیس مرکز آموزش فنی حرفه ای پارسیان در محل مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه برگزار شد.
در این جلسه نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با تبریک فرا رسیدن هفته مهارت و کارآفرینی گفت: مسئله آموزش و فراگیری مهارت نقش بسیارم مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در جامعه دارد، طبیعی است افرادی که دارای مهارت و حرفه هستند به راحتی جذب بازار کار میشوند.
مهندس الیاسی اظهار داشت: از ابتدای سال گذشته منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی و کمک به توسعه آموزش های فنی و حرفه ای با انعقاد تفاهم ای با اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فرصت خوبی را فراهم نموده تا بیکاران فاقد مهارت با شرکت در دوره های آموزشی در مراکز فنی و حرفه ای شهرستان پارسیان به فراگیری مهارت اهتمام داشته باشند تا در آینده و با شکل گیری و استقرار صنایع در این منطقه جذب بازار کار شوند.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در مرحله اول با پرداخت دو میلیارد ریال به مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهید بهمنی پارسیان سالن آموزش و آزمون برای برگزاری دوره های آموزشی تجهیز شد و امیدواریم با انجام فراخوان و دعوت از متقاضیان در شهریورماه سال جاری اولین دوره های آموزش ها را به ترتیب اولویت و نیاز منطقه بصورت مشترک برگزار کنیم.
مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اعلام داشت: با مشارکت و همراهی سرمایه ڱذاران، شرکتها و پیمانکاران پروژه های منطقه در حال احصاء و جمع بندی مشاغل مورد نیاز متناسب با صنایع در منطقه هستیم تا با استفاده از ظرفیت های قانونی و مکانی مراکز آموزش فنی و حرفه ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نمائیم.
وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بیکاران و خانواده ها موضوع آموزش و مهارت فرزندانشان را جدی بگیرند.
در این جلسه مهندس درویشی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای پارسیان ضمن اظهار خرسندی از مشارکت منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در امر توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای گفت: این همکاری که در راستای برنامه های آموزش محور و برگزاری دوره های مهارت فنی و حرفه ای انجام میشود کمک بسیار شایانی به مردم منطقه و بخصوص جوانان جویای کار است.
وی آمادگی این مرکز را برای برگزاری دوره های مورد نیاز منطقه را مطابق بااستانداردهای آموزشی اعلام کرد.