به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان ،جلسه ای برای آغاز پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با حضور دکتر پاکزاد، مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و دکتر بابایی،نائب رئیس هیئت مدیره این منطقه تشکیل شد.
عباسی،سرپرست مدیریت بهره برداری و نظارت بر عملکرد واحدهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، سیستم مدیریت یکپارچه به معنای یکپارچه سازی سیستم های کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست میباشد که از طریق آن، سازمان تا حد ممکن بتواند کنترل و اداره عملیات و فعالیت هایش را به جای استفاده از چندین سیستم جداگانه، درون یک سیستم یکپارچه به انجام برساند. این سیستم از تلفیق استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بوجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه ما دونوع کمیته داریم افزود:یک کمیته عالی استاندارد سازی‌ و یک کمیته استاندارسازی،که اکنون کمیته استانداردسازی منطقه ویژه با بیست عضو از هر کدام از واحدهای مستقر در این منطقه تشکیل شده و قرار است که منطبق با مدل استاندارد سازی که در نظر گرفته خواهد شد،کار آموزش،استقرار،اصلاح و بازنگری فرایندها،روش‌ها،رویه‌ها،بازنگری ساختار سازمانی،شرح وظایف، شناسنامه شغل و نمودارهای ارتباطات بین واحدها را خواهند داشت.
عباسی تصریح کرد:با اضافه شدن تیم مشاورین این قضیه جدی تر خواهد شد و به صورت بخش به بخش،واحد به واحد اقدامات لازمه انجام خواهد گرفت.
وی در ادامه هدف از پیاده سازی سیستم مدیریت را کاهش هزینه‌ها، صرفه جویی در‌ زمان، مشاهده عدم انطباق‌ها بصورت یکجا، کاهش حجم مستندات و افزایش یکپارچگی در امور و اثربخشی عنوان کردند.

عباسی خاطر نشان کرد:در سیستم یکپارچه استاندارد با جاری نمودن اصول مدیریت استراتژیک سازمانی، مواردی نظیر ارزیابی ریسک های ناشی از اجرای فعالیت های مرتبط با محصولات، خدمات، مخاطرات ایمنی و بهداشت کارکنان، ایجاد آمادگی های لازم در برخورد با شرایط اضطراری، مدیریت دانش سازمانی و افزایش میزان آگاهی و اطلاع کارکنان بطور نظام یافته، بررسی جنبه زیست محیطی فعالیتهای سازمان، تحت کنترل درآوردن، یکپارچه سازی، بروز رسانی و بهینه سازی مستندات و سوابق اجرایی، ارزیابی ادواری و دوره ای انطباق با اهداف و برنامه ها و الزامات استانداردها و سایر اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه در راستای بهبود در کلیه فرآیندهای سازمان و در نهایت بازبینی دوره ای سیستم طی جلسات بازنگری مدیریت اجرا خواهد شد.
سرپرست مدیریت بهره برداری و نظارت بر عملکرد واحدهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،ضمن تشکر از حضور مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره در این جلسه از اهتمام و حمایت آنان تقدیر کرد و اظهار امیدواری کرد با حمایت های این دوستان،ظرف شش ماه آینده این پروژه به نتیجه برسد.