به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،نورالدین الیاسی، مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان اعلام کرد: بمنظور تامین نیروی کار و نیز وسائط نقلیه استیجاری برای یکی از شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، از بین جویندگان کار با اولویت بیکاران بومی منطقه تعداد ۱۴ نفر با شرایط ذیل جذب می شود.

وی گفت: جویندگان کار حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ به واحد اشتغال مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه مراجعه نمایند.

ردیف عنوان شغل درخواستی سابقه کار (سال) تعداد درخواستی
۱ آهنگر ۳ ۴
۲ مکانیک سنگین ۵ ۴
۳ مکانیک نیمه سنگین ۳ ۲
۴ کمک مکانیک ۲ ۴

     

ردیف نوع ماشین درخواستی تعداد درخواستی شرایط مورد نیاز
۱ پیکاپ یا پیکاپ ریچ ۱ مدل ۹۲ به بالا
۲ نیسان وانت ۲ مدل ۹۲ به بالا
۳ مزدا دوکابین ۲ مدل ۹۲ به بالا
۴ پژو ۴۰۵ یا پارس ۱ مدل ۹۲ به بالا