به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان،مهندس حسن شاهرخی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان طی پیامی از استاندار هرمزگان تقدیر و تشکر کرد، در این پیام آمده است: از حمایت های بی دریغ حضرتعالی که نقش اثر گذاری در صدور مجوز مذکور داشته اید کمال تشکر و قدردانی را دارم.
همچنین از همکاری های دکتر حیدری معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی در زمان تصدی سرپرستی معاونت سیاسی و امنیتی استاندار و عزیزالله کناری فرماندار محترم بندرعباس در زمان تصدی مدیرکل امنیتی استانداری و عباس میرزاد در زمان تصدی فرمانداری پارسیان که در این راه همراهی و حمایت کرده اند تشکر می کنم.
گفتنی است؛ در جلسه ۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۸ هیئت وزیران با صدور مجوز مرز دریایی بندر پارسیان واقع در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان جهت ورود و خروج کالا و مسافر از این بندر موافقت کرده اند.