به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  به نقل از انجمن جهانی فولاد(World Steel Association) طی هشت ماهه نخست سال جاری میلادی، ایران ۱۷میلیون و ۱۸۸ هزارتن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با تولید سال گذشته(۱۶میلیون و ۱۵۳ هزارتن)، ۶.۴ درصد رشد نشان می دهد.

همچنین تولید فولاد خام ایران در اوت۲۰۱۹ میلادی با رشد ۶.۷ درصدی به۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن رسید. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲ میلیون و ۶۲ هزار تن بود.

تولید ۶۴کشور فولادساز جهان نیز در هشت ماهه نخست سال جاری میلادی یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون و ۲۸۶ هزارتن ثبت شد که حاکی از رشد ۴.۴درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

همچنین میزان تولید فولادسازان جهان در اوت ۲۰۱۹ میلادی، با ۴.۴ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۵۶میلیون و ۳۸ هزار تن رسید. این رقم در اوت سال گذشته ۱۵۰میلیون و ۸۵۵ هزار تن ثبت شد.

طی هشت ماهه نخست سال ۲۰۱۹ به ترتیب چین با تولید ۶۶۴ میلیون و ۸۶۹ هزارتن، هند با ۷۵ میلیون و۶۹۷ هزار تن، ژاپن با ۶۷ میلیون و ۵۸۹ هزار تن، آمریکا با ۵۹ میلیون و ۲۲۹ هزار تن و کره جنوبی با ۴۸میلیون و ۴۲۸ هزارتن ۵کشور برتر فولادساز جهان بودند.