به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان، جمعیت انسان ها تنها یک صدم درصد زیست توده روی زمین است اما انسان ها توانسته اند تاکنون بالغ بر هشتاد درصد پستانداران و بیش از نصف گیاهان زمین را نابود کنند.

در روند مطالعات مکانیابی صنایع انرژی بر، تمامی مناطق حساس زیستی و همچنین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از روند انتخاب زمین خارج شد. با این حال پس از مطالعات وضع موجود، تیم محیط زیست پروژه به این نتیجه رسید که درسایت ۹۳۳۰ هکتاری موجود اراضی و مناطق حساسی وجود دارد که در مقیاس کلان جداسازی آن ها وجود نداشت. به همین منظور این مناطق در ۴ بخش حریم رودخانه گاوبندی و کهورستان در سایت شمالی ، نوارساحلی و خلیج های ماسه ای در سایت بندر، به عنوان مناطق حساس زیستی شناسایی و در تهیه طرح نهایی علاوه بر جلوگیری از بارگذاری صنعتی در این مناطق، حرایمی نیز برای آن ها تعریف شد.

جهت حفاظت از زیستگاههای حساس، تخریب و تصرفات صورت گرفته در مناطق تحت مدیریت مورد بررسی قرار گرفته و برنامه های بازسازی زون های آسیب دیده و شناسایی منابع آلوده کننده زیستگاهها و مناطق تحت مدیریت در دست اجرا می باشد.

پیش‌بینی و اجرای طرح حفاظت از زیستگاه‌های ویژه و حساس با حمایت محیط‌زیست شهرستان و مشارکت فعال مردم بومی و جلوگیری از بارگذاری‌های توسعه‌ای آسیب گذار در حال انجام است و چنانچه آسیبی در اثر فعالیت پروژه آسیبی به این زیستگاهها وارد شود، منطقه ویژه در صدد احیای آن ها بر خواهد آمد.

از این رو ضرورت طرح هایی به منظور حفاظت از محیط دریایی در منطقه احساس می شود که خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بر این امر اهتمام لازم را دارد. در حال حاضر چند طرح در حال اجراست و بسیاری از این طرحها در دست تهیه می باشد.

نوار ساحلی و خلیج های ماسه ای  که محل تخم گذاری و تغذیه لاک پشت هاست، آبسنگ‌های مرجانی و همچنین سواحل و بندر پارسیان در مسیر مهاجرت کوسه کولی کر و ماهی ساردین قرار داد. تنوع زیستی کمیابی از گونه های آبزی و کفزی و همچنین گیاهی در این منطقه می باشد. از اقدامات زیست محیطی منطقه ویژه پارسیان علاوه بر حفاظت و پاکسازی مرتب این مناطق از زباله ها و پایش و مراقبت از تخریب آن ها می باشد که این مناطق به شکل طبیعی خود باقی بمانند. همچنین قسمتی از فضای محدوده گردشگری و حفاظت شده، به ایجاد فضای سبز تاختصاص خواهد یافت.

یکی دیگر از اقدامات منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حفاظت از لاک پشتان دریایی است. منطقه حفاظت شده کلندون که محل تخمگذاری و تغذیه لاک پشت ها می باشد در ضلع غربی سایت بندر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان قرار دارد. از مهم ترین اقدامات انجام شده توسط منطقه ویژه اقتصادی پارسیان جهت حفاظت از لاک پشتان دریایی به خصوص در برابر مشکلات طبیعی سواحل مذکور مانند آب گرفتگی حین مد و دسترسی گربه سانان به لانه لاک پشتان تاکنون می توان به موارد زیر اشاره نمود:

پایش و رصد جهت شناسایی مناطق ساحلی مناسب در دوره تخمگذاری

مشخص کردن سواحل امن به کمک کارشناسان محلی وکارشناس محیط زیست

پاکسازی کل ساحل از هر گونه زباله و ضایعات صیادی و صنعتی

گشت زنی از اواسط بهمن تا اخر اردیبشهت برای پایش حضور لاک پشت ها در ساحل و هر شب گشت زنی به کمک افراد محلی

مشخص کردن شرایط تخمگذاری در چند نقطه جدید

همچنین  ضمن پایش مستمر سواحل در طول مدت زمان فصل تخم گذاری بطور شبانه روزی، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در نظر دارد در سال ۹۸ جز موارد بالا اقدام به عقد پیمان با مشاور جهت ارائه و انجام اهداف و اقدامات بیشتر در این زمینه داشته باشد.

عکسی از نجات یک لاک پشت در منطقه (کلندون) تحت حفاظت منطقه ویژه و رهاسازی آن به دریا

نقش بیمهرگان آبزی در انتقال انرژی در اکوسیستمهای آبی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و مطالعه جوامع بنتوزی معیارمناسبی برای ارزیابی اکولوژیک یک اکوسیستم آبی به شمار میرود. ماکروبنتوزها به سبب وابسته بودن به بستر از جوامع آسیب پذیر به شمار می روند و بنابراین، به عنوان نشانگر اثر توسعه در محیط یا به عبارتی، شاخصهای زیستی کیفیت آب و تغییرات آن در مطالعات اکولوژیک و آثار زیست محیطی انسان حائز اهمیت هستند. از آن جا که محل ایجاد بندر پارسیان گونه های بی نظیر کفزی و بنتوزی، مناطق مرجانی و زیستگاههای حساس ساحلی قرار دارد، محیط زیست منطقه ویژه پس از نمونه برداری از گونه های بنتوزی، جداسازی و شمارش آن ها، گونه ها را در حد خانواده و گونه شناسایی کرده است. و در صدد است که بعنوان مطالعات پایه منطقه ویژه از آن ها استفاده کرده و آن ها را در جهت کنترل آلودگی برای حفاظت از محیط زیست دریا برای با  نتایج سال های بعد مقایسه کند.

نمونه ای از گونه های ماکروبنتوزی شناسایی شده در مناطق حساس تحت حفاظت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان: