به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  به نقل از فرمانداری پارسیان ، فرماندار پارسیان در پیامی هفته روابط عمومی و ارتباطات را تبریک گفت :

روابط عمومی به عنوان یک سازمان منسجم و هدفمند، با تلاش آگاهانه، برقراری ارتباط دوسویه، ارتباط بین مدیران و کارکنان ، مردم و مخاطبان سازمان، ارائه پیامهای روشن، دقیق و شفاف، برنامه ریزی کاربردی و اقدامات عملی و قابل اجرا ، نقش ارزنده ای در شناخت و هدایت افکار عمومی به سمت اهداف مورد نظر سازمانی دارد .

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع ‌رسانی در همه عرصه‌ ها پیشتاز است، دوچندان شده به گونه ای که موفقیت سازما‌نها، ادارات و شرکتها و دوامشان در عرصه ‌ها و فعالیتهای تخصصی به عملکرد روابط عمومی ‌ها وابسته است.

اینجانب ؛ ضمن تبریک ۲۷ اردیبهشت ماه روز ارتباطات و روابط عمومی به دست اندرکاران این حوزه، امیدوارم روابط عمومی های شهرستان پارسیان همواره با اطلاع رسانی خدمات انجام شده، ارتباط دو سویه و تعاملی بین اصحاب رسانه، سنجش و جلب افکار عمومی،کسب تفاهم متقابل، قائل شدن جایگاهی ویژه برای مردم وخواسته ها و نظرهای آنان، مخاطب محوری و پاسخگویی، ترویج اخلاق حرفه ای اطلاع رسانی و ارتقای فرهنگ مهارت آموزی مؤید و پیروز باشند.

                      عباس میرزاد

             فرماندار شهرستان پارسیان