به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان روز گذشته (چهارشنبه) حسین مرادی مدیریت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه همراه با تیم سرمایه گذاری منطقه در جلسه اتاق بازرگانی شیراز حضور یافتند و به تشریح پتانسیل های سرمایه گذاری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان پرداختند.گفتنی است دقایقی از این جلسه به پرسش و پاسخ در خصوص مزایای عمومی و خاص منطقه اختصاص یافت. همچنین اساتید دانشگاه در حوزه صنعت و مدیریت استراتژیک پس از شنیدن معرفی منطقه به بحث و تبادل نظر در خصوص بهبود و توسعه هر چه بیشتر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان پرداختند و در این زمینه پیشنهاداتی ارائه نمودند و اذعان داشتند که پیشرفت هرچه بیشتر منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در تمامی حوزه ها بخصوص بندر موجب توسعه و رونق تجارت استان فارس شده چرا که منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در همجواری استان فارس به سر می برد و در این خصوص افزودند که تیم اقتصادی و فنی اتاق بازرگانی شیراز از هیچگونه کمک در جهت توسعه منطقه ویژه اقتصادی پارسیان دریغ نمی کند.

در نهایت مقرر شد نمایندگان اتاق بازرگانی شیراز از آخرین پیشرفت زیرساختهای منطقه ویژه اقتصادی پارسیان بازدید به عمل آورند.