مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در گفتگو با پرتال خبری منطقه  گفت :در راستای جذب و بکارگیری نیروهای بومی ماهر و نیمه ماهر شهرستان پارسیان با توجه به اعلام نیاز شرکت ها و پروژه های مستقر در منطقه، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به افراد ذیل نیازمند است. لذا از جویندگان کار که در زمینه های ذیل دارای مهارت هستند دعوت می شود جهت معرفی به کار به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه مراجعه نمایند.

۱-راننده بیل مکانیکی     ۱ نفر

۲-راننده تراکتور(دارای گواهینامه ویژه تراکتور)  ۱ نفر

۳-قالب بند   ۲۰ نفر

۴-داربست بند    ۲۰ نفر

متقاضیان می‌توانند تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۴ به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه به آدرس زیر مراجعه فرمایند:

کیلومتر ۱۵ جاده پارسیان – عسلویه، سه راهی کوشکنار ، منطقه ویژه اقتصادی پارسیان

۰۷۶-۴۴۶۷۴۵۰۰-۵