به گزارش پرتال خبری منطقه ویژه اقتصادی پارسیان؛ جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان با حضور مسئولین شهرستان و اعضای ستاد با موضوع ساحل گردشگری تبن کوشکنار در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار شد.

مقصودی، بخشدار کوشکنار در این جلسه با تشریح وضعیت ساحل تبن با توجه به فرارسیدن ایام نوروز، گفت: هر ساله در ساحل تبن با ایجاد کانکس، دریابانی امنیت را برقرار می‌کند و بنرها و پیام هایی نیز جهت رعایت مسائل فرهنگی از سوی شهرداری نصب می شود.

بخشدار کوشکنار، با بیان اینکه تورهای گردشگری در ساحل تبن بدون مجوز هستند، اظهار‌کرد: ورود تورهای گردشگری به شهر کوشکنار بدون هرگونه مجوز از دفترهای گردشگری است و دفتر رسمی گردشگری نیز در این شهر وجود ندارد.

محمدی، رئیس شورای شهر کوشکنار نیز از آمادگی مسئولین شهر جهت استقبال از گردشگران و مسافران نوروزی خبر داد و گفت: برنامه هایی در ساحل تبن جهت مسافران و گردشگران انجام خواهد شد که با هماهنگی مسئولین فرهنگی و فرمانداری شهرستان صورت می گیرد.

وی افزود: کسانی که موازین و مسائل فرهنگی را رعایت نکنند تذکرات لازم را خواهند گرفت.

امام جمعه پارسیان نیز در این جلسه با بیان اینکه به هیچ وجه مخالف گردشگری نیسیتم، عنوان کرد: با کسانی که بخواهند هنجار شکنی کنند و ارزش های دینی را له کنند، حساس خواهیم شد.

میرزاد، فرماندار پارسیان با اشاره به اینکه ساحل تبن یک ساحل اقامتی است و نه برای شنا کردن، اظهار‌کرد: به بخشداری کوشکنار و دریابانی اعلام شده که از وقوع ناهنجاری ها و شکستن حریم ها در این ساحل جلوگیری شود.

میرزاد، با بیان اینکه اقدامات ناهنجار به گردشگری منطقه آسیب خواهد زد، تصریح کرد: ناهنجاری های برخی گردشگران، گردشگری منطقه را تخریب می کند و این شهرستان ۹۵ کیلومتر ساحل دارد و کسانی که می خواهند شنا کنند به دیگر سواحل بروند تا بی احترامی به خانواده ها نشود.

وی، پارسیان را دارای ظرفیت های خوب گردشگری دانست و تاکید کرد: پروپوزال و شرح خدمات گردشگری شهرستان آماده شده ولی متاسفانه مدیرکل گردشگری استان جابجا شد و مدیر جدید بر‌ روی کار آمد که در این حین مدیر شهرستانی تغییر‌کرد و تاکنون مدیر جدید معرفی نشده که به زودی منصوب خواهد شد.

در پایان نیز عباسی، رئیس دادگستری پارسیان هدف نشست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را ایجاد گردشگری‌مطلوب دانست و گفت: کسی که به عنوان لیدر و تورگردانی فعالیت می کند باید موظف شود که در راستای گردشگری مطلوب گام بردارد و اگر ناهنجاری رخ داد، لیدر مواخذه شود.

رئیس دادگستری پارسیان، با هشدار به هنجار شکنان در ایام نوروز گفت: اگر مشخص شود که عده ای از گردشگری به عنوان فساد و فحشا استفاده خواهند کرد مجازات سنگین در انتظار آنها خواهد بود، هدف بگیر و ببند نیست ولی کسانی که از خطوط قرمز دستگاه قضایی عبور کنند مجازات می شوند.