عباس میرزاد فرماندار شهرستان پارسیان در نامه ای  از  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان و پرسنل آن تقدیر و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان فرماندار پارسیان در این تقدیرنامه که به بهانه حضور چشمگیر پرسنل منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در مراسم دهه فجر و راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال صادر گردید، از حمایت های صادقانه مهندس شاهرخی سپاسگزاری نمود.