نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال به روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان گفت: در راستای جذب و بکار گیری نیروهای بومی و جهت فعالیت در شرکت های مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به دو نفر نیرو دارای مدرک کارشناس بهداشت محیط و کارشناس بهداشت حرفه ای ترجیاً مرد- نیازمند هستیم و اولویت جذب را برای نیروی های بومی شهرستان پارسیان گذاشته ایم.

الیاسی افزود: از کارجویان کار شهرستان که دارای مدارک و سوابق  کار مرتبط با مشاغل مذکور می باشند دعوت می شود تا پایان وقت اداری ۱۶/۱۱/۹۷  به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان  به نشانی شهرستان پارسیان – کیلومتر ۱۵ جاده پارسیان عسلویه – سه راهی کوشکنار – منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان مراجعه و یا با شماره  ۰۷۶۴۴۶۷۴۵۰۰

 تماس حاصل فرمایند.