فراخوان جذب سرمایه گذار فاز اول شهرک پشتیبانی و پردازش منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرح تصویر پیوستی تمدید شد .

به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان حسین مرادی مدیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذار منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  در خصوص هدف احداث شهرک پشتیبان گفت : شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان به منظور استقرار صنایع کوچک جهت پشتیبانی از صنایع بزرگ منطقه ویژه  و با هدف  سرعت بخشیدن به روند پیشرفت پروژه ها احداث میگردد .

این شهرک در فاز نهایی مساحتی بالغ بر ۵۵ هکتار در سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی پارسیان احداث خواهد شد.

دریافت اسناد از لینک زیر :

سند فراخوان جذب سرمایه گذار پتروشیمیnew