به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان حسن شیرپور مسئول HSEE منطقه ویژه پارسیان در این خصوص گفت: به دنبال خشکسالی های پی در پی و کاهش ذخایر آب، منطقه ویژه بدنبال روش ها و تکنولوژی هایی در پی احیای کشت گیاهان و درختان با استفاده از کمترین میزان آبیاری در طول سال است و در این باره از محصولاتی با قابلیت های ویژه استقبال می کند بخصوص اینکه این محصولات، توسط نفرات بومی شهرستان پارسیان اختراع شده باشد.

 

شیرپور افزود: در این راستا جلسه ای با حضور آقای پارسا نماینده شرکت تعاونی کشاورزی پرنیان آبگین پرده، مهندس دهقانی معاونت مهندسی، برنامه ریزی و توانمندسازی در منطقه ویژه برگزار گردید که نماینده شرکت از نحوه کارکرد محصول اختراعی خود توضیحاتی ارائه دادند و مورد استقبال منطقه نیز واقع شد.

 

وی در خصوص دستگاه اظهار داشت: دستگاه مورد نظر با طراحی دو تکه برای هر نوع گیاهی با هر نوع نیاز آبی طراحی شده است، طراحی آن بگونه ای است که کمترین تبخیر آب را برای گیاه خواهد داشت و علاوه بر قابلیت استفاده برای کاشت درختان مثمر، بهترین راهکار برای کاشت درختان جهت جنگل کاری و بیابان زدایی است.

مسئول HSEE منطقه ویژه اقتصادی پارسیان در پایان افزود: منطقه ویژه پارسیان با توجه به دیدگاه و توجه ویژه ای که نسبت به محیط زیست دارد قطعأ از روش های نوین در همه زمینه ها استقبال خواهد کرد.