به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان واحد HSEE منطقه ویژه در نظر دارد جهت تامین آب خودرو آتش نشانی در مواقع حوادث و  شرایط ویژه ، به اجاره یک دستگاه خودرو تانکر آب با مشخصات و شرایط مندرج در  فایل پیوستی ذیل اقدام  کند.

متقاضیان بایستی پس از دانلود فایل و تکمیل نمودن آن ، برگه را درون پاکت در بسته گذاشته و به دبیرخانه دفتر منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به آدرس : شهرستان پارسیان / کیلومتر ۱۵ جاده پارسیان عسلویه / سه راهی کوشکنار / سایت منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان تحویل دهند و آخرین مهلت تحویل پاکت تاپایان وقت اداری چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ می باشد.

۰۷۶۴۴۶۷۴۵۰۰-۰۵