مهندس شاهرخی :ورزش موجب نشاط و پویایی در بین افراد جامعه می‌شود ومنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان نگاه ویژه ای به امر ورزش دارد

مهندس شاهرخی حمایت از ورزش موجب توسعه همه جانبه و رشد و شکوفایی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ملت ها می شود لذا سرمایه گذاری در این حوزه ضمن بهبود وضعیت زیرساخت های کشور، زمینه اقتصادی پویا را فراهم می آورد.ورزش موجب نشاط و پویایی در بین افراد جامعه می‌شود ومنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان همواره  نگاه ویژه ای به امر ورزش  داشته و دارد

 همانگونه که می دانید در اقتصاد باید هزینه کرد تا به سود رسید، در بسیاری از موضوعات فرهنگی از جمله ورزش هر هزینه ای شود نوعی سرمایه گذاری است چرا که بسیاری از هزینه ها را در آینده کاهش خواهد داد و موجب ایجاد جامعه ای سالم و با نشاط می شود.
وی با بیان اینکه هر سال در بودجه سالانه بخشی از هزینه های برای مبارزه با آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد است افزود: در صورتی که اگر در گذشته در زمینه های فرهنگی و به خصوص ورزش سرمایه گذاری خوبی می شد، امروز علاوه بر شادابی بیشتر جامعه، اساسا بسیاری از این آسیب های اجتماعی کمتر بروز پیدا می کرد.

یکی از مسائلی که می تواند جامعه را به سمت پویایی و نشاط سوق دهد، اجرای برنامه های ورزشی در بین جوانان و نوجوانان است که لازمه آن ایجاد فضاهای ورزشی مناسب خواهد بود.سرمایه‌گذاری در ورزش کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سلامت جامعه و کاهش بیماری و هزینه‌های درمانی است.

لذامنطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان در دو رشته فوتبال و فوتسال فعالیت ویژه ای داشته و همواره در مسابقات مختلف استانی و کشوری حضوری فعال داشته است و عناوین خوبی را کسب نموده  و قطعا این فعالیت ها را با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد،ما استعدادهای نابی  در رشته های ورزشی داریم که در صورت حمایت می توانند برای منطقه و حتی شهرستان کسب افتخار کنند