به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان مدیرکار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان اعلام نمود : در راستای جذب و بکار گیری نیروهای بومی ماهر و نیمه ماهر شهرستان پارسیان و با اولویت بخش کوشکنار و با توجه به اعلام نیاز شرکت ها و پروژه های مستقر در منطقه ویژه پارسیان به افراد ذیل نیاز است.

لذا از جویندگان کار که در زمینه های ذیل دارای مهارت هستند دعوت می شود جهت معرفی به کار به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه مراجعه کنند.

۱- قالب بند ۲۰ نفر

۲- آرماتور بند ۱۰ نفر

۳- ریگر جرثقیل ۲ نفر

۴- اپراتور پمپ بتن ۵نفر

۵- اپراتور جرثقیل برجی ۲نفر

۶- کمک آرماتور بند و قالب بند ۱۰ نفر

۷- کارگر ساده (بیل و کلنگ ) ۲۰ نفر