به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان نورالدین الیاسی مدیر کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان اعلام کرد : در راستای جذب و بکار گیری نیروهای بومی شهرستان پارسیان ، با توجه به اعلام نیاز شرکت های مستقر در منطقه ویژه پارسیان به افراد مقاضی کار جهت کارهای ذیل نیازمند است .

لذا ازجویندگان کار که دارای مهارت های زیر هستند دعوت می شود جهت معرفی به کار به مدیریت کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه صنایع انرژی بر پارسیان مراجعه کنند.

۱- سوپر وایزر اجرای سویل ۱نفر

۲- راننده پمپ بتن          ۱ نفر

۳- راننده بیل مکانیک و لودر ۲ نفر

۴- راننده پایه یک          ۲ نفر

۵- داربست بند             ۳۰ نفر

۶- نیروی کمکی(قالب بند، آرماتور بند ، داربست بند) ۳۰ نفر

۷- قالب بند                ۳۰ نفر

۸- آرماتور بند              ۳۰ نفر

۹- ریگر جرثقیل           ۲ نفر